Zbliżenia nr 15 " Logika uczuć"
  • Zbliżenia nr 15 " Logika uczuć"

Zbliżenia nr 15 - Logika uczuć

10,00 zł
Brutto

O czym informują nas emocje i uczucia, jaką rolę odgrywają w budowaniu bliskich relacji.

Ilość

Opis

Co to są mechanizmy obronne, o wpływie wyobraźni na nasze emocje, kiedy można mówić o depresji i nerwicy, jak się kłócić żeby było dobrze.

Spis treści

Wiara a uczucia
Rozmowa z ks. Adamem Lewandowskim
Rozmowa o roli uczuć w relacji z Bogiem, między innymi:
co robić, gdy czujemy do Boga złość i/lub żal; dlaczego
niektórzy przeżywają swoją wiarę bardzo emocjonalnie,
a inni nic nie czują; jaki sposób przeżywania wiary prowadzi
do wewnętrznego rozwoju; o wpływie duchowego
rozwoju małżonków na ich wzajemną relację i relację
z Bogiem; na czym polega przewrót ewangeliczny i inne.

Logika żalu
Ks. Wiesław Błaszczak SAC
Żałować czy nie żałować? Jeśli żałować, to jak? O czym
świadczy nieżałowanie? Bardzo ciekawe rozważanie
o żalu doskonałym i niedoskonałym, o jego wpływie na
postępowanie i rozwój człowieka, o pułapce nieżałowania
i żalu wyuczonym.

Poczuć uczucia
Wywiad z Ryszardem Izdebskim
Rozmowa o emocjach i uczuciach, jakie pojawiają się
w małżeństwie; o rozczarowaniu małżonkiem i relacją małżeńską,
skąd się ono bierze; o walce o władzę, zdradzie,
znaczeniu rozmowy i sposobach wyrażania swoich uczuć
w bliskiej relacji.

Zrozumieć emocje
Katarzyna Litwińska-Rączka
Dlaczego jestem smutny? Dlaczego nagle wpadam
w złość? Dlaczego w określonych sytuacjach odczuwam
ścisk w żołądku albo pocą mi się ręce? W zwięzły sposób
autorka wyjaśnia, jak działają emocje i w jaki sposób
wywołują w człowieku określone objawy somatyczne, jaki
jest związek pomiędzy pracą mózgu a emocjami, co to jest
inteligencja emocjonalna, a także jakie są źródła przeżywanych
przez człowieka emocji.

Zdolność do bliskości
Rozmowa z Dagmarą Musiał
Rozmowa o tym, jaka jest różnica pomiędzy emocją
a uczuciem, o rozwoju emocjonalnym człowieka na poszczególnych
etapach życia; o umiejętności przeżywania
emocji, wyrażania ich i radzenia sobie z nimi, przede
wszystkim w bliskiej relacji; dlaczego niektórzy są zdolni
do bliskości, a inni mają z tym duży problem; co to jest
bazowe zaufanie, o typach przywiązania, uczuciowości
mężczyzn itp.

Siła uczuć czy siła wyobraźni?
Krystyna Sztuka
W prosty sposób autorka przedstawia zawiły związek
pomiędzy wyobraźnią człowieka a przeżywanymi przez
niego emocjami. Opisuje między innymi: wpływ wyobraźni
na nasze reakcje emocjonalne, a co za tym idzie podejmowane
decyzje i sposoby zachowania się w różnych
sytuacjach; rolę autosugestii, zjawisko zapełniania przez
wyobraźnię braków informacyjnych, sposoby interpretowania
rzeczywistości pod wpływem wyobraźni oraz nadproduktywność
wyobraźni.

Depresja i zaburzenia nerwicowe
Marcin Jacek Jabłoński
Omówienie przyczyn i objawów psychicznych i somatycznych
depresji oraz zaburzeń nerwicowych, również
sposobów ich leczenia – zarówno podejścia medycznego,
jak i terapeutycznego – z podkreśleniem roli rodziny
w procesie zdrowienia.

O psychoterapii bliżej
Genogram
Jadwiga Kuśmierska
Przedstawienie psychoterapii odbywającej się za pomocą
tzw. genogramu, dzięki któremu małżonkowie mogą
poznać emocjonalny posag, jaki wynieśli z domów rodzinnych,
oraz nieświadome mechanizmy, które wpływają
na ich wzajemne relacje w małżeństwie. Jak przebiega
taka terapia, co daje, jakie są jej efekty?

Anatomia kłótni
Jakub Kołodziej
Autor pisze o tym, że poradzenie sobie z negatywnymi
emocjami w małżeństwie jest sporym wyzwaniem dla
małżonków. Każde małżeństwo ma swój własny sposób
wyrażania negatywnych emocji i bardzo często robi to
w sposób destrukcyjny dla bliskiej relacji. Co zrobić, żeby
kłótnie zamieniać na żywą wymianę zdań? Jak unikać
kłótni o przebieg kłótni?

Warto wiedzieć
Mechanizmy obronne
Katarzyna Litwińska-Rączka
Co to jest mechanizm obronny, na czym polega i kiedy
się go stosuje? Czy mamy na niego wpływ? Dużo ciekawej
wiedzy na temat wybranych mechanizmów obronnych
– ich rodzaju, celu stosowania, przykłady sytuacji,
w jakich dany mechanizm może się pojawić i jakie są jego konsekwencje.

Zobacz także