Nierozerwalni Zbliżenia nr 16
  • Nierozerwalni Zbliżenia nr 16

Zbliżenia nr 16 - Nierozerwalni

10,00 zł
Brutto

Nierozerwalność małżeństwa, trwałość, rozstanie, separacja.

Ilość

Z jakich powodów małżeństwa się rozpadają? Kiedy Kościół dopuszcza separację? O przedwczesnych rozwodach, na czym polegają mediacje i jak z nich skorzystać. Jak i kiedy się rozstać? Jak pomóc dzieciom w sytuacji rozpadu małżeństwa rodziców?

Spis treści

Wiara

Będą oboje jednym ciałem

Ks. Wiesław Błaszczak SAC

Interesująca analiza fragmentu m.in. Ewangelii św. Marka, dotyczącego pytania faryzeuszy, czy wolno mężowi oddalić żonę, a także istoty i znaczenia „jednego ciała”, jakim stają się małżonkowie w wyniku zawarcia sakramentu małżeństwa. Odwołując się do Biblii, do opisów stworzenia człowieka oraz do teologii ciała Jana Pawła II, autor wyjaśnia istotę nierozerwalności małżeństwa, również co to znaczy, że małżonkowie stają się „jednym ciałem” i czy w związku z tym małżeństwo jest związkiem odwracalnym.

Kościół w sprawie separacji

Ks. Marek Urban

Powołując się na dokumenty oraz wypowiedzi ludzi Kościoła, autor ukazuje stanowisko Kościoła w sprawie separacji. Objaśnia jej sens i znaczenie oraz podaje okoliczności, w jakich można ją zastosować.

Uczucia

Jak chronić małżeństwo przed rozpadem?

Wywiad z Katarzyną Szymańską

Rozmowa o tym, na co warto zwrócić uwagę w małżeństwie, żeby chronić je przed rozpadem, o sygnałach będących zagrożeniem dla małżeństwa, o granicy bycia razem, także o tym, co wzmacnia relację między małżonkami i daje im siłę do przezwyciężania pojawiających się w związku trudności.

Ucieczka w rozstanie

Krystyna Sztuka

Kiedy i jak zaczyna się rozwód? Dlaczego małżonkowie oddalają się od siebie? Jaką rolę w decyzji o rozstaniu może odegrać wyobraźnia? Odwołując się do doświadczenia zawodowego, autorka opisuje m.in.: niebezpieczeństwo myśli o rozstaniu, przyczyny ucieczki w wizję rozwodu, siłę tych wyobrażeń oraz ich oddziaływanie na postrzeganie współmałżonka i relację z nim. Autorka pokazuje też, jak nie poddać się tego typu wyobrażeniom.

Dlaczego małżeństwa się nie rozwodzą?

Przegląd badań

Katarzyna Litwińska-Rączka

Dokonując analizy badań naukowych – zagranicznych i polskich – dotyczących rozwodów, autorka omawia m.in.: główne przyczyny rozwodów, czynniki wpływające na powodzenie lub niepowodzenie związku, czynniki chroniące przed rozwodem oraz decydujące o poczuciu satysfakcji z małżeństwa, przyczyny przedwczesnych rozwodów i inne.

Dziecko w koszmarze rozwodu

Elżbieta Trubiłowicz

Autorka opisuje rzeczywistość, jaka staje się udziałem dziecka, gdy jego rodzice są w trakcie rozwodu lub rozwiedli się, m.in.: konflikt lojalności, jaki dziecko przeżywa; perspektywę, gdy staje się narzędziem walki pomiędzy rodzicami; poczucie winy pojawiające się, kiedy ma lepszy kontakt z rodzicem, z którym nie mieszka, lub nawiązuje relację z nowym partnerem ojca lub matki. Przedstawia również kontekst społeczny rozwodu oraz wpływ rozpadu związku nieformalnego rodziców dziecka na jego rozwój i podejście do relacji z drugim człowiekiem.

Mediacje

Rozmowa z Marią Zamielą

Rozmowa o tym, co to są mediacje, na czym polegają, kiedy warto je podjąć, jak przebiegają, co może być ich wynikiem itp.

Życie

Kiedy i jak się rozstać?

Jakub Kołodziej

Autor pisze o tym, co warto sprawdzić i zrobić, zanim padnie ostateczna decyzja o rozstaniu. Jak zachowywać się wobec dzieci? Czego unikać w relacji ze współmałżonkiem?

Dziecko a rozwód rodziców

Aleksandra Gała

Autorka omawia objawy psychosomatyczne, jakie mogą pojawić się u dziecka w sytuacji rozwodu rodziców. Opisuje również przeżycia, jakich dziecko doświadcza, oraz sposoby, jak radzi sobie z trudnymi emocjami. Wyjaśnia, na czym polega charakter dezadaptacyjny doświadczanych przeżyć i objawów oraz kto i jak może pomóc dziecku w tej trudnej dla niego sytuacji.

Warto wiedzieć

Małżeńskie szczęście według Johna Gottmana

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Od czego zależy udane małżeństwo? Co najbardziej niszczy związek? Krótkie przedstawienie wyników badań Johna Gottmana na temat tego, jaki wpływ na relację małżeńską ma sposób odnoszenia się do siebie małżonków i co niszczy, a co buduje małżeństwo.

Wniosek o separację

Maria i Wojciech

„Doszło do tego, że nie byliśmy w stanie na siebie patrzeć. Mijaliśmy się jak dwoje obcych sobie ludzi. W końcu stwierdziłam, że dłużej nie mogę i nie chcę tak żyć. Postanowiłam złożyć wniosek o separację, a jeżeli po trzech miesiącach nic się nie zmieni, wniosek o rozwód (…).”

Zobacz także