Umacniaj więź

Szczęśliwe i trwałe małżeństwo tworzy kobieta i mężczyzna którzy pielęgnują swoją więź. To spoiwo musi być mocne w różnych obszarach małżeńskiego życia. Dobre, wzajemne komunikowanie się, okazywanie czułości, jedność w finansach, wspólna modlitwa czy współżycie seksualne to niektóre z nich. Tę więź budujemy na różne sposoby.

Ważne aby przywiązywać taką samą wagę do każdego z tych obszarów.

Mocne filary psychiki, ducha i ciała będą pomocą w tworzeniu silnego sakramentalnego małżeństwa.

Umacniaj więź

Aktywne filtry