Regulamin sklepu www.alkowamalzenska.pl

I. Strony transakcji i przedmiot transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.alkowamalzenska.pl, prowadzony przez RITEL Roman Kwiatkowski z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Bacówka 7, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP: 937-115-10-40, REGON: 241425595 prowadzi sprzedaż towarów z branż książki, kosmetyki, bielizna i podobne za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie z poprawnie działającą przeglądarką stron internetowych (wersja przeglądarki nie powinna być starsza niż dwa lata), urządzenie to musi umożliwiać poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.alkowamalzenska.pl.

 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.alkowamalzenska.pl produktów są cenami brutto (zawiera podatek VAT), są wyrażone w złotych polskich i są one wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.alkowamalzenska.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub dystrybutora (za wyjątkiem towarów specjalnie oznaczonych np. wyprzedażowych gdzie gwarancja jest ograniczona bądź nie jest udzielana) oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.alkowamalzenska.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.

II. Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.alkowamalzenska.pl można dokonywać poprzez:

  • strony internetowe sklepu www.alkowamalzenska.pl - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu.

  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer: telefonu komórkowego: 0 790 604 607 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-13:00.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego. Osobą Kupującą może być tylko osoba która ukończyła 18 lat lub Firma.

 3. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 4. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną

 5. Maksymalna całkowita wartość zamówienia (jednorazowej przesyłki) za pobraniem nie może przekroczyć kwoty 12 000 PLN. W przypadku jej przekroczenia zamówienie za pobraniem nie będzie zrealizowane. Jednakże możliwa jest realizacja takiego zamówienia przy płatności przelewem.

 6. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres reklamacje@alkowamalzenska.pl (przed fizycznym wysłaniem towaru) oraz musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru (formularz jest przesyłany emailem na prośbę kupującego). Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, firma RITEL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki.

 7. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 8. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru firma RITEL wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy RITEL.

 9. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy poniosła je firma RITEL i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, RITEL zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosiła je firma RITEL.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej.

III. Płatność

 1. W sklepie www.alkowamalzenska.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto firmy RITEL nr 26 2130 0004 2001 0587 6701 0001 (Volkswagen Bank). Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów za wyjątkiem kosztów transportu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta firmy RITEL.

  • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem pobrania w wysokości 7,00 zł. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po telefonicznym potwierdzeniu zamówienia przez Operatora sklepu www.alkowamalzenska.pl. Maksymalna całkowita wartość zamówienia (jednorazowej przesyłki) za pobraniem nie może przekroczyć kwoty 12 000,00 PLN. W przypadku jej przekroczenia zamówienie za pobraniem nie będzie zrealizowane.

  • Płatność kartą kredytową lub płatność w ramach systemów on-line.

 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i płatnościami on-line).

 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 9,00zł kosztów manipulacyjnych, w przypadku płatności online doliczane są koszty obsługi kanału elektronicznego.

 

IV. Dostawa

 1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.alkowamalzenska.pl. Sklep internetowy www.alkowamalzenska.pl dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w przeciągu jednego dwóch dni jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone do godziny 15:00 lub trzech dni jeżeli potwierdzenie zamówienia nastąpi po godzinie 15:00. Przez potwierdzenie zamówienia rozumie się telefoniczne lub mailowe potwierdzenie zamówienia przez zamawiającego oraz wpłynięcie zapłaty w przypadku płatności z góry. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego www.alkowamalzenska.pl. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.

 2. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką priorytetową we współpracy z Pocztą Polską. Sklep internetowy www.alkowamalzenska.pl zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźnika z przyczyn niezależnych od sklepu, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 3. W momencie przekazania towaru przez sklep firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej za pomocą podanego numeru przesyłki lub link w emailu potwierdzającym zamówienie.

 4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie zostanie on wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg. zasad gwarancji. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie powiadomić emailem o tym fakcie firmę RITEL na adres: reklamacje@alkowamalzenska.pl.

 6. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

V. Gwarancja i serwis

 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.alkowamalzenska.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera (dystrybutora).

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta oznaczony w karcie produktu.

 3. Podstawą do złożenia reklamacji jest dowód zakupu (faktura, paragon) i lub numer seryjny danego produktu.

 4. Firma RITEL dołoży wszelkich starań aby rozpaczyć i załatwić gwarancyjną produktów ciągu maksymalnie 14 dni roboczych.

VI. Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający: Szczegółowy Opis uszkodzenia; Nazwę towaru; Nr seryjny towaru w przypadku gdy oznaczony jest on, co do tożsamości; Ilość towarów zawartych w danej paczce. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie zostanie on wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg. zasad gwarancji. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie powiadomić emailem o tym fakcie firmę RITEL na adres: reklamacje@alkowamalzenska.pl.

 3. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez email kontaktowy reklamacje@alkowamalzenska.pl.

 4. Firma RITEL ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

VII. Polityka prywatności

Dokument opisujący naszą politykę prywatności znajdziesz tutaj.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym www.alkowamalzenska.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres firmy RITEL po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.alkowamalzenska.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę RITEL danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

 5. Firma RITEL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez firmę RITEL danych osobowych, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 0 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.alkowamalzenska.pl oznaczają pełną akceptację niniejszego regulaminu.

 9. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu www.alkowamalzenska.pl treści o charakterze bezprawnym.

 10. Niniejsza umowa jest dostępna pod adresem http://alkowamalzenska.eu/content/3-regulamin-sklepu  oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Firma RITEL ul. ul. Bacówka 7 43-300 Bielsko-Bała.