Zbliżenia nr 7- "Między uległością a agresją"- O małżeństwie bliżej
  • Zbliżenia nr 7- "Między uległością a agresją"- O małżeństwie bliżej

Zbliżenia nr 7 - Między uległością a agresją - O małżeństwie bliżej

10,00 zł
Brutto

" Między uległością a agresją"

Siódmy numer "Zbliżeń" 

O związkach w których jedna strona dominuje a druga jest uległa. 
Kiedy można mówić o przemocy w małżeństwie?... 

Ilość
Obecnie brak na stanie

W numerze:

Wiara

Gniewliwy Bóg - Ks. Jacek Wróbel SAC

Czy Bóg jest gniewliwy i pamiętliwy? Czy jest zawzięty i mściwy? Nieraz właśnie tak Go sobie wyobrażamy. Analizując opowiadania biblijne i historię Narodu Wybranego, autor wyjaśnia, skąd bierze się w człowieku tendencja do patrzenia na Boga przez pryzmat własnych cech i doświadczeń.

Jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek… - Ks. Wiesław Błaszczak SAC

Co Chrystus miał na myśli, mówiąc o nadstawianiu drugiego policzka? W artykule znajduje się wyjaśnienie znaczenia tego biblijnego fragmentu, często błędnie rozumianego jako zachęta do składania ofiary z siebie i poświęcania się w imię miłości, religii lub źle pojmowanych wartości.

Kozioł ofiarny - Ksenia Kopystyńska

Nikt nie chce być kozłem ofiarnym. A jednak w dziejach ludzkości kozioł ofiarny zawsze się znajdywał i służył rozładowaniu agresji jednostki lub tłumu. Autorka przedstawia bardzo ciekawą refleksję dotyczącą przemocy oraz jej społecznego funkcjonowania, odwołując się do przemyśleń współczesnego antropologa kultury i znawcy literatury – René Girarda.

Sfora i krzyż Pański -  Ks. Wiesław Błaszczak SAC

Ciekawy opis mechanizmu przemocy, jakiemu ulegamy, a który w codzienności przejawia się wbardzo realnych i nieraz subtelnych aktach przemocy wobec drugiego człowieka, często wobec najbliższej osoby. Autor wskazuje również drogę wyzwolenia się z roli oprawcy.

Uczucia

Jeśli jeszcze raz mnie uderzysz… - Wywiad z Jerzym Mellibrudą

Rozmowa na temat przemocy domowej – o jej rodzajach, przejawach i sposobach radzenia sobie z nią.

Przemoc jest przestępstwem - Kazimierz Nosal

Artykuł w sposób zwięzły i przystępny przedstawia aktualnie obowiązujące w Polsce ustawodawstwo dotyczące przemocy w rodzinie – jakie instytucje mogą nam pomóc, gdzie zadzwonić, jak uzyskać pomoc i w jakim zakresie możemy tę pomoc uzyskać.

O agresji - Jakub Kołodziej

Czym różni się gniew od agresji; po czym poznać, że tłumimy w sobie złość; jak radzić sobie z wybuchami agresji; co robić, jeśli ktoś wobec nas zachowuje się agresywnie? Autor jasno i przystępnie opisuje, jak ważna dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego jest umiejętność wyrażania złości i właściwej obrony przed agresją innych.

Między uległością a agresją - Katarzyna Litwińska-Rączka

Wiele problemów małżeńskich koncentruje się wokół walki o poczucie własnej przestrzeni i niezależności. Kiedy trudno jest znaleźć złoty środek, pojawia się układ: osoba zależna (podporządkowana) z dominującą (agresywną). Autorka pokazuje, jak wyważyć ten balans.

Cierpiące dziecko w udręczonym dorosłym - Elżbieta Trubiłowicz

Przemoc doświadczana w dzieciństwie może mieć bardzo poważne konsekwencje w życiu dorosłym. Skupiając się na skutkach przemocy seksualnej, autorka wymienia objawy, jakie mogą występować u dorosłego, będąc pozostałością traumy dzieciństwa, i podpowiada, jak sobie z nimi radzić.

Biją bici - Jadwiga Kuśmierska

Autorka przytacza i analizuje wyniki badań naukowych, przeprowadzonych wśród osób doświadczających przemocy, a później osadzonych w zakładach karnych. Pisze o istocie działań przemocowych, o tym, jakie zachowania podtrzymują przemoc oraz o jej skutkach i wpływie na rozwój dzieci i młodzieży.

Przemoc kobiet - Krystyna Sztuka

Niektórych może dziwić, że kobiety, które często są postrzegane jako ofiary przemocy, są również jej sprawcami. Autorka przytacza wyniki badań naukowych na temat przemocy kobiet i opisuje kobiece sposoby przemocy.

Religijny tyran - Jakub Kołodziej

Religię można użyć na wiele sposobów. Zdarza się że nasza religijność nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, a służy do wyjaśnienia chorego myślenia i postępowania, czyniąc z nas tyrana dla innych i siebie. Autor omawia trzy typy chorej religijności; mówi o religijności sprowadzonej do moralności, do walki ze złem i do cierpienia.

Życie

O psychoterapii bliżej

Psychoterapia psychodynamiczna - Katarzyna Litwińska-Rączka, Marta Florek

W artykule przedstawiono, na czym polega psychoterapia psychodynamiczna, jakie przynosi efekty, kiedy można ją stosować i czego po niej oczekiwać.

Warto wiedzieć - Aleksandra Gała

Autorka wymienia najczęstsze współzależności występujące między sprawcą a ofiarą oraz przyczyny, z powodu których ktoś staje się ofiarą. Podaje także praktyczne wskazówki, jak wyjść z roli ofiary i sprawcy.

Każdy pretekst był dobry - Anna

„(...) Powód do zrobienia awantury mąż zawsze miał pod ręką. Gdy zrobiłam coś lub czegoś nie zrobiłam; gdy powiedziałam coś lub nie powiedziałam, a według niego mogłam powiedzieć; jeśli zrobiłam taką minę, a nie inną; zapytałam, czy nałożyć obiad, lub gdy nałożyłam bez pytania… Przeważnie było źle (…).”

Zobacz także