WIARA I SEKS. Jan Paweł II o małżeństwie i rodzinie

33,00 zł
Brutto

Profesjonalnie, kompletnie, fachowo o miłości i jej pragnieniu przez człowieka. POLECAMY GORĄCO

Ilość
Obecnie brak na stanie

Wiara i seks – opis wydawcy

Podczas ostatniego synodu głośnym echem odbiły się głosy stwierdzające nieaktualność nauczania Jana Pawła II i encykliki Humanae vitae Pawła VI oraz postulaty domagające się udzielania Komunii św. osobom rozwiedzionym żyjącym w nowych związkach. Z różnych stron na Kościół katolicki wywierana jest presja, aby zaakceptował zatrute owoce rewolucji seksualnej uderzające w małżeństwo i rodzinę, na przykład antykoncepcję, rozwody, związki jednopłciowe. Jednak w obecnym zamęcie zaczyna się ?odkrywać? wyjątkową moc argumentów broniących małżeństwa i rodziny, jakie pozostawił Kościołowi Jan Paweł II.

Ta książka prezentuje wizję miłości i seksualności zbudowaną przez Karola Wojtyłę ? św. Jana Pawła II, wzbogaconą o treści spoczywające dotąd w cieniu zapomnienia: materiały do sesji przygotowanych przez kardynała Wojtyłę w Krakowie w następstwie ogłoszenia encykliki Humanae vitae, które dotarły do rąk autora dzięki dr Wandzie Półtawskiej.

Komentarz z wydawictwa "Bernardinum" strona internetowa: pastores.pl

"Podczas zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o rodzi­nie wielu wiernych zaniepokoił donośny głos biskupów doma­gających się zmian w katolickiej nauce o moralności. Czyżby Kościół miał pójść drogą ustępstw wobec „dyktatury relatywi­zmu”, której w dużym stopniu ulegają wspólnoty protestanckie? Szukając odpowiedzi na wątpliwości nurtujące zarówno duszpa­sterzy, jak i świeckich, warto wsłuchać się w słowa św. Jana Pawła II – w dniu kanonizacji nazwanego „papieżem rodziny” – który jak nikt potrafił ukazać chrześcijańską wizję człowieka i jego seksualności, małżeństwa i rodziny – opartą na prawdzie Chrystusa wizję ludzkiej miłości. Książka ks. R. Skrzypczaka prezentuje korzenie współczesnego kryzysu rodziny – antropo­logiczną rewolucję, która dokonała się w świecie Zachodu pod wpływem ideologii marksistowskiej, rewolucji seksualnej, po­wszechnej dostępności antykoncepcji i pornografii. Człowiek z homo sapiens zmienił się w homo sentiens, dla którego liczą się tylko doznania. Drugi człowiek stał się środkiem do zaspo­kojenia i spełnienia siebie. Tej destrukcyjnej, ponurej wizji autor przeciwstawia filozofię personalistyczną Karola Wojtyły, w któ­rej kluczem do zrozumienia człowieka staje się pojęcie osoby, a miłość definiowana jest nie jako czerpanie przyjemności od innych, ale jako bezinteresowny dar z siebie. Oprócz bardziej znanych tekstów, takich jak Miłość i odpowiedzialność czy Ko­bietą i mężczyzną stworzył ich, ks. Skrzypczak prezentuje nie­publikowane do tej pory wypowiedzi przyszłego papieża pocho­dzące ze zorganizowanych przez niego w Krakowie sesji na temat aborcji, antykoncepcji i czystości przedmałżeńskiej. Szczególnie pięknie wybrzmiewa dwugłos kard. Wojtyły, prezentującego fi­lozoficzne i teologiczne aspekty przedstawianych problemów, i dr Wandy Półtawskiej, która omawiała zagadnienia medyczne i psychologiczne. Z tej samej troski – troski o ludzką miłość, o dobro osoby ludzkiej – wynikały liczne dokumenty, jakie Woj­tyła już jako Jan Paweł II podarował Kościołowi. Wielkie bo-gactwo encyklik, Familiaris consortio, Listu do rodzin czy Listu do dzieci ukazuje głębię i mądrość myśli „papieża rodziny”, który współczesnym ludziom, cierpiącym z powodu braku miło­ści i niezdolności do jej okazywania, objawiał piękną perspekty­wę życia jako złożonego w wolności i odpowiedzialności daru z samego siebie. Jego słowa, zebrane w tym bogatym opracowa­niu, z biegiem czasu stają się coraz bardziej aktualne i coraz bardziej potrzebne kolejnym pokoleniom tęskniącym za piękną miłością."

ms

Autor: ks. Robert Skrzypczak

Wydawnictwo: AA 2015

Oprawa: miekka ze skrzydełkami

Liczba stron : 360
Format; 14,5x20,5 cm

Zobacz także