Teologia Ciała

wg błogosławionego Jana Pawła II

 

Co to jest? A co to ma z Małżeństwem wspólnego?

 

"Teologia ciała jest odważną redefinicją dominującego w Kościele od kilku stuleci spojrzenia na małżeństwo, ciało, seksualność. Próbą przemyślenia nauki Chrystusa, jej pogłębienia i oczyszczenia z nieewangelicznych poglądów. Mając w Kościele tak ciekawy temat, tak ważny, tak aktualny w dobie powszechnego rozseksualizowania, rozpadu małżeństwa, dominacji pornografii, powszechnych trudności małżeństw katolickich, ogólnego niezrozumienia lub wręcz odrzucenia  nauki Kościoła, ..." aż dziwne byłoby nie poruszyć tego tematu i w naszej Alkowie.

"Niezdrowy purytanizm, oderwanie od realiów, troska o demaskowanie zła, a nie na tworzenie pięknej i zdrowej kultury chrześcijańskiej, lęk przed krytyką starszego pokolenia, konformizm mediów katolickich, obojętność kapłanów na sprawy małżeństwa – sprawiają, że nie wypada mówić o sprawach tak bardzo żywotnych i ważnych dla normalnych ludzi."

(fragmenty zaczerpnięte z portalu Szansa Spotkania)

 

Dlatego serdecznie Was zapraszamy do zapoznania się z Teologią Ciała.

 

W naszym dziale książek znajdziecie kilka ciekawych pozycji, łatwiejszych i trudniejszych.
Zapewniamy Was, że po lekturze otworzą się Wam oczy na bardzo wiele spraw a przedewszystkim na piękny stwórczy plan Boga względem seksualności naszego małżeństwa.

Teologia jej ciała. Teologia jego ciała. Teologia ciała dla początkujących Święty seks Wezwani do miłości

Teologia jej ciała .

Teologia jego ciała

Teologia ciała dla początkujących Święty seks Wezwani do miłości

 

Budowanie klimatu intymności w małżeńskiej alkowie, nadawanie bardziej uroczystej oprawy tak szczególnej bliskości wynika z dbałości o jedno z ważniejszych ogniw więzi małżeńskiej małżonków katolickich.

Sięgać też możemy po środki które wspomagają procesy naturalne, pomagają przezwyciężać trudności w sferze małżeńskiej relacji seksualnej, a które nie przekraczają naturalnych możliwości ciała przez sztuczną intensyfikację doznań i nie mają destrukcyjnego wpływu na obie istotne cechy współżycia - jedność i płodność.

To najważniejsze kryteria doboru tego, co znajdziesz w naszej ofercie.

 

Zapraszamy do zapoznania się, odkrywania pomysłów i zakupów.

Niech miłóść w Was wzrasta.